RSS "UochD » Nyheter"

 • Unikt samarbete stärker industrin
  En av svensk industris stora utmaningar är hur små och medelstora företag, SME-bolag, som saknar resurser att forska på egen hand och skapa innovationer, ska kunna få tillväxt.

RSS "Processnet » Nyheter"

 • Välkomnar tysk domstolsutslag
  Vattenfall välkomnar tyska högsta författningsdomstolens dom där Tyskland måste kompensera Vattenfall för beslutet att avveckla tysk kärnkraft i förtid.

RSS "Verkstäderna"

 • Stans & Press växer med Bystronic
  Olofströmsföretaget går upp rejält i storlek. Förra årets 40-tonnare från samma leverantör gav mersmak och nu är det 150-tonnaren BySoft 7 Bending man fått levererad och installerad.

RSS "Recyclingnet » Nyheter"

 • Kampanj för att slänga rätt
  Det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder i Göteborg har kört igång en miljökampanj med budskapet "100 000 skäl att slänga rätt".

RSS "Packnet » Nyheter"

 • Fullskaligt test för att tillsätta MFC
  Efter lovande initiala försök går BillerudKorsnäs nu vidare med fullskaliga försök med att tillsätta mikrofibrillär cellulosa, MFC, i sina kartongprodukter. Försöket har gjorts möjligt genom ett nytt samarbete med norska bioraffinaderiet Borregaard.

RSS "Plastnet » Nyheter"

Sista chansen!

SCA söker Sales Director

SCA

Sista ansökningsdag: 2016-12-13